Viral RNA Extraction

کیت استخراج RNAویروسی™46Ext

 

شرح

مشخصات

کاربرد

ویژگی ها

کنترل کیفی

محتویات کیت 50 تستی

محتویات کیت 100 تستی

کیت استخراج RNA ویروسی ™46Ext :

ویروس ها ذرات کوچکی از مواد ژنتیکی (اعم از DNA یا RNA) هستند که توسط یک پوشش پروتئینی احاطه شده اند. ویروس ها می توانند بسیاری از نواحی بدن از جمله دستگاه تولید مثل، دستگاه تنفسی و دستگاه گوارش را تحت تاثیر قرار دهند. آنها همچنین می توانند روی کبد، مغز و پوست تأثیر بگذارند. تحقیقات نشان می دهد که ویروس ها در بسیاری از سرطان ها نیز نقش دارند. کیت استخراج RNA ویروسی ™46Ext که دارای گواهینامه IVD است، روشی ساده، سریع، حساس و مقرون به صرفه را برای جداسازی RNA ویروسی از انواع نمونه‌های مایع زیستی از جمله سرم، پلاسما و سواب با بازدهی بالا ارائه می‌دهد. اساس این کیت جداسازی RNA ویروسی با استفاده از ستون بر پایه غشای سیلیکونی و روش سانتریفیوژ است. ابتدا نمونه مایع زیستی توسط VRLB لیز شده و بعد از آن برروی غشای سیلیکونی قرار می‌گیرد. سپس پروتئین، نمک و سایر آلاینده‌ها با استفاده از VRWB1 و VRWB2 از سطح غشا شسته می‌شوند. در نهایت، RNA ویروسی خالص توسط VREB از غشا جدا می‌شود. این فرآیند نیازی به استخراج فنل/کلروفرم و رسوب دهی با الکل ندارد.

مشخصات کیت استخراج RNA ویروسی ™46Ext بدین شرح است:

تعداد واکنش: 50 تستی/ 100 تستی گواهینامه IVD: دارد کاربرد: استخراج RNA ویروسی نمونه: سرم، پلاسما و سوآب تکنولوژی: غشای سیلیکونی فرمت: مینی پرپ روش اجرا : سانتریفیوژ حجم نمونه: 200-600 میکرولیتر بازدهی: 5-10 میکروگرم حجم RNA استخراج شده: 30-50 میکرولیتر زمان فرآیند استخراج: حدود 30 دقیقه کاربرد: PCR/RT-PCR توالی یابی دمای نگه داری: 15-25 درجه سانتی گراد ماندگاری: 1 سال دارای مواد خطرناک : بله

با استفاده از کیت استخراج RNAویروسی™46Ext می توان:

با استفاده از این کیت می‌توان RNA ویروسی را از نمونه‌های بیولوژیکی تازه و منجمد شامل سرم، پلاسما و نمونه‌های سواب (مانند بینی و گلو) را با بازدهی بالا استخراج کرد. RNA استخراج شده را می‌توان در واکنش‌های PCR/RT-PCR و توالی یابی استفاده کرد.

ویژگی های کیت استخراج RNAویروسی™46Ext عبارت اند از:

استخراج RNA در زمان کوتاه استخراج RNA با خلوص بالا با حذف آلاینده ها از جمله پروتیین و نوکلیاز ها اختصاصیت بالا کاربری راحت تکرار پذیر بودن طراحی شده برای استخراج از انواع نمونه های مایع شامل سرم پلاسما و سوآب عدم نیاز به تجهیزات پیشرفته در مراحل استخراج

شرایط تولید کیت استخراج RNA ویروسی ™46Ext بدین شرح است:

کیت استخراج RNA ویروسی ™46Ext دارای گواهینامه ISO13485:2016 می باشد و در فضای GMP تولید می گردد. همچنین کنترل کیفیت برای هر سری تولید مطابق با استاندارد ISO13485:2016 انجام می شود.

شماره کاتالوگ: Ext001-50

بافر لیز کننده (VRLB): 25 میلی لیتر بافر شستشوی (VRWB1): 18 میلی لیتر (اضافه کردن 12 میلی لیتر اتانول مطلق) بافر شستشوی (VRWB2): 10 میلی لیتر (اضافه کردن 40 میلی لیتر اتانول مطلق) بافر الوشن (VREB): 5 میلی لیتر 450μg :Carrier RNA ستون استخراج: 50 عدد کالکشن تیوب: 100 عدد میکروتیوب 2 میلی لیتر

شماره کاتالوگ: Ext001-00

بافر لیز کننده (VRLB): 50 میلی لیتر بافر شستشوی (VRWB1): 36 میلی لیتر (اضافه کردن 24 میلی لیتر اتانول مطلق) بافر شستشوی (VRWB2): 10X 2 میلی لیتر (اضافه کردن 80 میلی لیتر اتانول مطلق) بافر الوشن (VREB): 10 میلی لیتر 450μg X 2 :Carrier RNA ستون استخراج: 100 عدد کالکشن تیوب: 200 عدد میکروتیوب 2 میلی لیتر

نتایج 

به منظور بررسی کیفیت RNA استخراج شده ۵ میکرولیتر از ۵۰ میکرولیتر حجم کل RNA استخراج شده برای لود کردن در ژل الکتروفورز استفاده شد. مطابق با شکل ۱ دو باند 18 S rRNA و 28 S rRNA برای RNA های استخراج شده با کیت استخراج RNA ویروسی 46 ExtTMقابل مشاهده است.

همچنین به منظور بررسی کمیت و کیفیت RNA استخراج شده ۵ میکرولیتر از ۵۰ میکرولیتر حجم کل RNA استخراج شده به عنوان الگو در تست Real-time PCR یک مرحله ای برای سنجش بیان ژن N (ژن اختصاصی برای نمونه های مثبت COVID-19) استفاده شد که منجر به تولید قطعه ای با طول ۱۷۰ جفت باز گردید. همانطور که در شکل نشان داده شده است در تمام رقت ها باند مشاهده می شود که نشان دهنده کمیت و کیفیت مطلوب RNA استخراج شده است.


RNA Viral Extraction RT PCR Real Time استخراج ویروسی

شکل سمت راست: الکتروفورزژل محصول Real-time PCR ژن N برای ۵ رقت مختلف RNA استخراج شده. الکتروفورز ژل RNA استخراج شده.

شکل سمت چپ: نمونه های ۱ تا ۴ با کیت استخراج RNA ویروسی 46 ExtTMو نمونه های ۵ تا ۸ با کیت شاهد استخراج شده اند.


نمونه هـای ۱ تـا ۵ بـه ترتیـب محصـول PCR حاصـل از RNA اسـتخراج شـده بـا کیــت اســتخراج RNA ویروســی  46ExtTM  بــا رقت هــای ۱، ۰/۱، ۰/۰۱، ۰/۰۰۱ و ۰/۰۰۰۱ می باشــد. نمونه هــای ۶ تــا ۱۰ نیــز بــه ترتیــب محصــول PCR حاصــل از RNA اســتخراج شــده بــا کیــت اســتخراج شــاهد بــا رقت هــای ۱، ۰/۱، ۰/۰۱، ۰/۰۰۱ و ۰/۰۰۰۱ می باشــد.


برای دانلود دفترچه راهنمای استفاده از کیت استخراج RNA ویروسی به زبان فارسی و انگلیسی روی عکس دفترچه راهنما کلیک کنید.


                     

  

پرسش های متداول در مورد استخراج RNA ویروسی

آیا می‌توان از نمونه یخ زده برای استخراج RNA استفاده کرد؟
آیا می‌توان از نمونه یخ زده برای استخراج RNA استفاده کرد؟

بهتر است از نمونه تازه برای استخراج استفاده شود. ولی درصورت استفاده از نمونه یخ زده، تا حد امکان از یخ زدن-ذوب شدن متوالی نمونه جلوگیری نمایید.

حجم مناسب نمونه برای استخراج چیست؟
حجم مناسب نمونه برای استخراج چیست؟

می‌توان از ۲۰۰-۶۰۰ میکرولیتر نمونه برای استخراج استفاده کرد. ولی حجم کمتر از ۲۰۰ میکرولیتر توصیه نمی‌شود.

مراحل سانتریفیوژ در چه دمایی باید انجام شود؟
مراحل سانتریفیوژ در چه دمایی باید انجام شود؟

تمام مراحل استخراج از جمله سانتریفیوژ باید در دمای اتاق (15-25 درجه سانتی‌گراد) انجام شود.

علت مشاهده باند به صورت اسمیر در ژل الکتروفورز RNA استخراج شده چیست؟
علت مشاهده باند به صورت اسمیر در ژل الکتروفورز RNA استخراج شده چیست؟

باند اسمیر نشان دهنده خرد شدن RNA است. برای جلوگیری از ایجاد اسمیر، بعد از اضافه کردن VRLB نمونه را به مدت طولانی ورتکس نکنید. همچنین بیش از ۱۰ دقیقه نمونه را در مجاورت VRLB انکوبه نکنید. 

آیا استفاده از سر سمپلر و میکروتیوب فاقد نوکلئاز در مراحل استخراج ضروری است؟
آیا استفاده از سر سمپلر و میکروتیوب فاقد نوکلئاز در مراحل استخراج ضروری است؟

بله، در طول مراحل استخراج RNA باید تمام وسایل مورد استفاده فاقد نوکلئاز باشد.

آیا می‌توان بافرها با سری ساخت های مختلف را با یکدیگر ترکیب کرد؟
آیا می‌توان بافرها با سری ساخت های مختلف را با یکدیگر ترکیب کرد؟

خیر، بافرهای باقی مانده از سری ساخت‌های مختلف را با یکدیگر ترکیب نکنید
 

سفارش

جهت سفارش این محصول با شماره 02191307779 داخلی 108 تماس بگیرید و یا اطلاعات خود را در فرم زیر تکمیل نمایید تا همکاران ما با شما تماس بگیرند.

سفارش محصول

کیت استخراج RNA ویروسی کیت استخراج RNA ویروسی
کیت استخراج RNA ویروسی

افزودن ماژول جدید
0%