مناقصه ها

شرکت ژن سازه آمن در نظر دارد از طریق مناقصه عمومی اقدام به خرید برخی از اقلام مورد نیاز خود نماید. 

متقاضیان محترم جهت اطلاع از شرایط و نحوه مناقصه و ارائه پیشنهادات از تاریخ درج آگهی به  مدت 3 روز کاری می توانند به آدرس: تهران، چهار راه یافت آباد، بلوار معلم، خیابان کرمانی، شرکت تولیدارو، شرکت ژن سازه آمن، واحد پشتیبانی و تدارکات (شماره تماس 91307779 داخلی 109 جهت اطلاعات بیشتر ) مراجعه نمایند. ضمناً متقاضیان جهت اخذ شرایط و پاکت مناقصه مبلغ 5 میلیون ریال به عنوان هزینه دریافت اسناد به حساب شبا 530540103320100499006607 به نام شرکت ژن سازه آمن، بانک پارسیان شعبه میدان آرژانتین در زمان مراجعه همراه داشته باشند.

افزودن ماژول جدید
0%