تناسب اندام

تست DNA Fitness

فعالیت های ورزشی برای سلامت بدن و ذهن ضروری است.ورزش های هوازی برای تقویت عملکرد قلب و ریه ها مفید است. هدف ما چه کاهش وزن یا افزایش حجم ماهیچه ها و یا سریع دویدن در دو ماراتن باشد، هر فرد به صورت متفاوتی به ورزش پاسخ میدهد. برای مثال برخی افرد دارای اضافه وزن ممکن است وزن قابل توجهی را با دویدن یا پیاده روی کم کنند و برخی دیگر ازانجام  ورزش های قدرتی در باشگاه ها بهره ی بیشتری ببرند. نحوه ی زندگی و واریانت های ژنتیکی هر فرد در ایجاد این تفاوتها نقش دارد.

مطالعات نشان میدهد که ورزشکاران واریانت های ژنتیکی خاصی را حمل میکنند که به انها درانتخاب های ورزشی شان برتری میدهد بهه این معنی که تغییرات ژنتیکی بسیار رایج در ورشکاران استقامتی میتواند بسیار متفاوت از واریانت های مشاهده شده در ورزشکاران دو سرعت یا سایر ورزشکاران رشت های قدرتی باشد.

شناخت پروفایل ژنتیکی تان به شما کمک میکند تا ورزش مناسب خودتان را پیدا کنید. همچنین این شانس را به شما میدهد تا برنامه ی ورزشی و اهداف سلامت خود را شخصی سازی کنید.


در این تست واریانت های ژنتیکی در چندین حوزه بررسی میشوند:


ورزش استقامتی (Athletic Endurance)

منظور از استقامت یا Endurance  توانایی ادامه ی فعالیت ورزشی برای مدت طولانی است.رویدادهای استقامتی شامل دویدن مسافت زیاد، شنا، دوچرخه سواری و کوهنوردی است.ورزش قدرتی (Athletic Power)

ورزش های قدرتی ترکیبی از قدرت و سرعت و کاربرد قدرت در حرکات سریع هستند. برای مثال دونده ی دوی سرعت احتیاج به قدرت و سرعت برای عملکرد سریع دارد در حالیکه یک بازیکن پرتاب کننده بیسبال نیاز به بازوانی قوی برای چرخیدن و پرتاب سریع با سرعت 100 متر بر ساعت دارد!


تمرین های تقویتی (Strength Training)

تمرین های تقویتی از استقامت برای القای انقباض عضلانی که قدرت و اندازه ی عضلات اسکلتی را میسازد ،استفاده میکند.


پاسخ به ورزش(Response to Exercise)

همه ی افراد به یک صورت به ورزش پاسخ نمیدهند. برخی از افراد از ورزش های استقامتی بهره ی بیشتری میبرند در حالیکه برخی دیگر از افراد ازورزش های قدرتی. در واقع نحوه ی پاسخ متفاوت ما به ورزش ناشی از واریانت های ژنتیکی متفاوت مان است.

نکته ی قابل توجه این است که ریسک جراحت و اسیب دیدگی، توانایی تحمل درد، بهبود و انگیزه ی ما به ورزش همگی تحت تاثیر پروفایل ژنتیکی ما است.

افزودن ماژول جدید
0%