سرطان خون

سرطان خون

سرطان خون در واقع سرطان بافت مغز استخوان و سرطان سیستم لنفاوی می باشد که در بین مردم با این نام معروف شده است. این بیماری مانند هر بیماری دیگر علائم و نشانه های مختص به خود را دارد. اما برخی از علائم سرطان خون به آرامی و خیلی ظریف خود را نشان می دهند به همین سبب به آن ها علائم اولیه سرطان خون می گویند. گلبولهای سفید ، گلبولهای قرمز و پلاکت ها، عوامل سازنده ی خون هستند که داخل مغز استخوان می باشند. سرطان خون  از رشد بی رویه ی سلول های بنیادی موجود در مغز استخوان شروع می شود و براساس اینکه دقیقا کدام دسته از سلولها درگیر هستند، نوع سرطان خون تعیین میشود.[1]

طبق گزارشات آژانس بین المللی تحقیقات سرطان سازمان بهداشت جهانی سرطان(INTERNATIONAL AGENCY FOR RESEARCH ON CANCER (IARC / WHO )) لوکمی با نرخ ۳٫۱ جز کشنده ترین سرطانها در هر دو جنس زن و مرد محسوب میشود. نرخ کشندگی این سرطان در مردان ۳٫۲ درصد و در زنان ۳ درصد است.[2]


از جمله ریسک فاکتورهای این بیماریمیتوان به سابقه خانوادگی این بیماری، مواجهه با مواد شیمیایی خاص مثل  benzene ، انجام درمان های قبلی مثل انواع کموتراپی ها یا پرتودرمانی ها که سبب افزایش ریسک ایجاد این بیماری میشود، سیگار و نقائص ژنتیکی مثل سندرم داون و سایر عوامل ژنتیکی اشاره کرد.[3]

اقدامات تشخیصی برای این سرطان: بررسی وضعیت غدد لنفاوی ، طحال ، کبد و دیگر اعضای بدن،آزمایش خون، نمونه برداری مغز استخوان، بررسی سازگاری بافتی، بررسی کروموزومی و عوامل ژنتیکی، عکس برداری از قفسه ی سینه با اشعه ی ایکس.[4]


تست های ژنتیکی:

نقائص کروموزومی شناخته شده از جمله جا به جایی های معروف بین کروموزوم های 9 و22 و یا بین کروموزوم های 8 و 14  سبب ایجاد انواع مختلفی از سرطان  های خون میشود. در این بین انواع حذف و اضافه ها و یا جهش در شمار زیادی از ژن ها، سبب ایجاد فرم های متفاوتی از سرطان خون (ALL,AML,CML,CLL,… (  میشود.  [5]    در میان میتوان به ژن های MLLT2, MYC, PML, RUNX1, CEBPA و DDX41 اشاره کرد.[6]


[1] http://www.ircancercenter.com

[2] https://www.isw.ir/

[3] https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/leukemia/symptoms-causes/syc-20374373

[4] http://www.ircancercenter.com

[5] https://www.cancer.org/cancer/acute-lymphocytic-leukemia/causes-risks-prevention/what-causes.html

[6]http://www.bioinformatics.org/legend/leuk_db.htm

افزودن ماژول جدید
0%