زمینه های فعالیت

زمینه های فعالیت ژن سازه آمن

تولید کیت های تشخیص و استخراج تولید کیت های تشخیص و استخراج
تولید کیت های تشخیص و استخراج

شرکت ژن سازه آمن با تلاش در راستای خودکفایی، برنامه تولید کیت های مختلف ژنتیکی را در برنامه تولید خود دارد. این کیت ها عبارتند از:

     کیت های استخراج DNA و RNA

     کیت های تشخیص بیماری هایی مانند: 

 • HPV
 • Covid-19
 • Covid-Flu
 • HBV
 • HIV

خدمات ژنتیکی خدمات ژنتیکی
خدمات ژنتیکی

خدمات ژنتیکی در شرکت ژن سازه آمن عبارتند از:

 • سنتز پرایمر، سنتز پروب و siRNA
 • سنتز ژن
 • خدمات توالی یابی
 • خدمات NGS
 • حیوانات ترنسژنیک
 • خدمات اتاق تمیز

آزمایش های تشخیصی آزمایش های تشخیصی
آزمایش های تشخیصی

شرکت ژن سازه ، آزمایش های متعددی را در برنامه ارائه خدمات تشخیص پزشکی و ژنتیکی خود دارد که در دسته های زیر ارائه خواهد شد:

 • آزمایش های قبل از تولد
 • تشخیص سرطان های کولون، ریه، خون، پروستات، پستان، تخمدان و پوست
 • آزمایش های ویروسی
 • بیماری های قلبی و عروقی
 • استعداد یابی
 • آزمایش های سیتوژنتیک

افزودن ماژول جدید
0%