سنتز پرایمر

سنتز پرایمر

پرایمر یکی از اجزای اصلی واکنش PCR برای تکثیر قطعات ژنی دلخواه به صورت اختصاصی می باشد. پرایمرها در فرآیندهای تحقیقاتی بیولوژی مولکولی مانند کلونینگ، real-time PCR ، توالی یابی مورد استفاده قرار می گیرند و طول  آنها معمولاً 24-18نوکلئوتید می باشد. گاهی پرایمرها جهت استفاده در فرایند های خاص طراحی می شوند و ممکن است دارای طول بیشتر و همچنین نوکلوتیدهای تغییر یافته باشند.

با توجه به نیاز محققین کشور، شرکت ژن سازه آمن اقدام به ارائه خدمات سنتز پرایمر با کیفیت بالا و تضمین شده نموده است.

  • کلیه پرایمرها در فضای کلین روم توسط کادر متخصص با دستگاه الیگومیکر و مواد اولیه مرغوب سنتز می شوند و با استفاده از روش Analytical HPLC کنترل کیفی می شوند.
  • پرایمرهای معمولی ( بدون مدیفیکیشن ) با طول کمتر از 35 نوکلئوتید، طی یک هفته کاری سنتز شده و تحویل داه خواهند شد.
  • پرایمرهای سنتز شده به صورت لیوفیلیزه و خشک تحویل داه خواهند شد. گزارش سنتز همراه پرایمرها اطلاعاتی در مورد مقدار آب یا بافری که باید برای دریافت محلول 100 میکرومولار اضافه شود، به شما می دهد.
  • سنتز در مقیاس 0.02، 0.04 و 0.2 میکروگرم قابل سفارش می باشد. مقیاس 0.02 میکرومول فقط برای الیگوها تا 35 نوکئوتید موجود می باشد.
  • روش های تخلیص Desalting, OPC, HPLC برای توالی های زیر 35 نوکلئوتید قابل انتخاب می باشد.
  • روش تخلیص پرایمرهای کمتر از 35 نوکلئوتید سنتز شده به صورت پیش فرض Desalting می باشد. در صورت انتخاب گزینه های دیگر هزینه تخلیص جداگانه محاسبه خواهد شد.
  • تخلیص پرایمرهای بالای 35 نوکلئوتید براساس انتخاب مشتری با استفاده از روش PAGE و یا HPLC انجام می شود.
  • برای کسب اطلاعات بیشتر به بخش سوالات مراجعه کنید.


Available purification method

Yield  (OD260)

Synthesis Scale

Desalting, OPC, HPLC

2-4

 0,02µmol

Desalting, OPC, HPLC

4-6

 0,04µmol

Desalting, OPC, HPLC

10-15

0,2µmol


مقادیر OD تضمین شده براساس یک توالی 20 نوکلئوتیدی فاقد مدیفیکاسیون محاسبه شده است.

تضمین OD برای الیگوهای بلندتر از ۳۰ نوکلئوتید یا الیگوهای دارای تغییرات شیمیایی یا تخلیص شده به روش های HPLC/PAGE وجود ندارد.

سفارش

جهت سفارش پرایمر فرم سفارش سنتز بر روی سایت، تکمیل شود.

همچنین می توانید فایل مربوط به سفارش سنتز را از  اینجا دانلود و سپس تکمیل نموده و به آدرس الکترونیکی داخل فرم ایمیل نمایید. پس از دریافت فرم توسط کارشناسان ما، پیش فاکتور سنتز پرایمر برای شما ارسال خواهد شد.

برای سنتزالیگونوکلئوتیدهای RNA از چه روشی استفاده می شود؟
برای سنتزالیگونوکلئوتیدهای RNA از چه روشی استفاده می شود؟

شیمی سنتز RNA با سنتز DNA یکسان است به جز وجود یک گروه محافظ اضافی در موقعیت هیدروکسیل 2' ریبوز. این موقعیت با گروه های سیلیل (معمولاً TBDMS) محافظت می شود که در طول سنتز پایدار هستند. موقعیت‌های باقی‌مانده روی قند و باز به همان روشی که در DNA وجود دارد محافظت می‌شوند.     

چه روش های خالص سازی برای الیگونوکلئوتیدهای RNA استفاده می شود؟
چه روش های خالص سازی برای الیگونوکلئوتیدهای RNA استفاده می شود؟

برای الیگونوکلئوهای بین 40-5 نوکلئوتید و برای مقدار تحویل بین 100-10 نانومول، از روش دسالتینگ و همچنین HPLC استفاده می شود. برای توالی های بیش از 40 نوکلئوتید و بالای 100 نانومول، روش تخلیص پیش فرض ما HPLC می باشد. چنین توالی هایی برای تضمین کیفیت بالای مورد نیازشان  برای آزمایشات شما نیاز به تخلیص HPLC دارند.  برای چنین  توالی هایی،  هزینه تخلیص HPLC  به ازای هر باز/رنگ محاسب میشود.

چه درجه ای از خلوص را می توان انتظار داشت ؟
چه درجه ای از خلوص را می توان انتظار داشت ؟

زمانیکه تخلیص به روش دسالتینگ انجام می شود، می توانید بیش از 80 درصد خلوص را انتظار داشته باشید. RNA های خالص شده با HPLC ، دارای خلوص معمول بیش از 85٪ هستند. لطفاً توجه داشته باشید که اکثر RNA های تحویل داده شده دارای خلوص بیش از 90٪ خواهند بود.

کدام نوع کنترل کیفیت برای الیگونوکلئوتیدهای RNA استفاده می شود؟
کدام نوع کنترل کیفیت برای الیگونوکلئوتیدهای RNA استفاده می شود؟

سنتز از طریق تجزیه و تحلیل رهایش گروه تریتیل نظارت می شود. بررسی کیفیت توسط HPLC کیفیت بالا را بیشتر تضمین می کند.

الیگونوکلئوتیدهای RNA خود را به چه شکل دریافت می کنم؟
الیگونوکلئوتیدهای RNA خود را به چه شکل دریافت می کنم؟

فرم تحویل پیش فرض ما توالی خشک شده است. این حداکثر پایداری را در هنگام حمل و نقل و ذخیره سازی تضمین می کند.

چگونه می توانم الیگونوکلئوتیدهای RNA را سفارش دهم؟
چگونه می توانم الیگونوکلئوتیدهای RNA را سفارش دهم؟

با مراجعه به وب سایت شرکت ژن سازه به آدرس www.genesaze.com  می توانید توالی الیگونوکلئوتید خود را وارد فرم آنلاین نموده و برای سفارش ارسال نمایید.

چگونه می توانم بفهمم چه مقدار RNA دریافت کرده ام؟
چگونه می توانم بفهمم چه مقدار RNA دریافت کرده ام؟

یک گزارش جامع همراه با هر سفارش ارائه می‌شود که نام و توالی الیگو، ترکیب بازها، مدیفیکیشن ها، تعداد بازها، روش تخلیص،  ODs محصول، نانومول، Tm و وزن مولکولی را نشان می‌دهد.

شرایط نگهداری الیگونوکلئوتیدهای RNA چگونه است؟
شرایط نگهداری الیگونوکلئوتیدهای RNA چگونه است؟

بهترین راه برای ذخیره RNA به صورت رسوب خشک در دمای 20- تا 80- درجه سانتی گراد و جلوگیری از چرخه های مکرر انجماد و ذوب است.  اگر می خواهید RNA خود را در محلول ذخیره کنید، RNA تحویل شده را در محلول  فاقد  RNAse  با pH 7.4 - 7.6 معلق کنید و در دمای -20 درجه سانتیگراد یا کمتر نگهداری کنید. ما توصیه می‌کنیم که RNAها  در یک غلظت ذخیره مناسب معلق شوند و در مقادیر کوچک ذخیره شوند تا از چرخه‌های ذوب انجماد متعدد جلوگیری شود.
برای الیگونوکلئوتیدهای دارای مدیفیکیشن - به ویژه برای الیگوهای با رنگ فلورسنت - باید قرار گرفتن  پروب در معرض نور را به حداقل برسانید. علاوه بر این، اگر قصد استفاده از الیگوهای دارای لیبل رنگ را در عرض 24 ساعت ندارید، توصیه می شود  آنها را با غلظت بالا و نه در رقت های کاری نگهداری کنید. هر چه ضریب رقت بیشتر باشد، فعالیت فلورسنت سریعتر از بین می رود. بنابراین، سعی کنید آنها را در علظت بالا و منجمد نگه دارید و فقط یک بار ذوب کنید، بلافاصله  قبل از استفاده رقیق کنید و در دمای 4 درجه سانتیگراد و در تاریکی نگهداری کنید.
 

پودر RNA خود را در چه چیزی حل کنم، آب یا بافر؟
پودر RNA خود را در چه چیزی حل کنم، آب یا بافر؟

ما توصیه می کنیم RNA های تک رشته ای را در بافر  1x TE(10 mM TrisCl, pH7.5, 0.1 mM EDTA)،  تهیه شده در شرایط بدون RNase حل کنید. این PH را بافری می کند و یون های فلزی را که ممکن است به تخریب RNA کمک کند را چلاته می کند. آب بدون RNase نیز قابل قبول است.
الیگونوکلئوتیدهای RNA به صورت خالص و آماده استفاده تحویل داده می شوند. آنها عاری از RNAse هستند، اما از آنجایی که RNA به شدت مستعد تخریب توسط RNA های اگزوژن وارد شده در حین جابجایی است، ضروری است که تمام مراحل جابجایی را در شرایط استریل و فاقد RNAse انجام دهید. هرگز بدون پوشیدن دستکش با RNA کار نکنید. باید از ویالهای قاقد RNAse، و سرسمپلرهای فیلتردار استفاده شود.
 

چند چرخه انجماد/ذوب را می توان روی RNA انجام داد؟
چند چرخه انجماد/ذوب را می توان روی RNA انجام داد؟

ما توصیه می کنیم جهت اطمینان از حفظ یکپارچگی محصول، هر الیکوت RNA نباید تحت بیش از 4 تا 5 چرخه انجماد و ذوب فشار قرار گیرد.

الیگونوکلئوتیدهای RNA چگونه ارسال می شوند؟
الیگونوکلئوتیدهای RNA چگونه ارسال می شوند؟

همه اولیگونوکلئوتیدها، به صورت رسوب خشک شده و در دمای محیط حمل می شوند. اگرچه به مدت 2 تا 4 هفته در دمای اتاق پایدار هستند، پس از دریافت باید آنها را در دمای 20- درجه سانتیگراد یا در دمای پایین تر قرار داد.

پایداری الیگونوکلئوتیدهای RNA چگونه است؟
پایداری الیگونوکلئوتیدهای RNA چگونه است؟

دابلکس های RNA به طور قابل توجهی نسبت به یک الیگونوکلئوتید RNA تک رشته ای در برابر نوکلئازها مقاوم تر هستند. با این حال، حفظ شرایط استریل و فاقد RNAse همیشه به عنوان یک اقدام احتیاطی توصیه می شود. رسوب خشک شده در دمای اتاق به مدت 2-4 هفته پایدار هستند، اما برای نگهداری طولانی مدت باید در دمای 20- یا 80- درجه سانتیگراد قرار گیرند. RNA خشک در این شرایط، حداقل برای یک سال پایدار می باشد.

افزودن ماژول جدید
0%