درباره ژن سازه

 درباره ژن سازه آمن

شرکت ژن سازه آمن در نیمه دوم سال 1399 به منظور ارائه خدمات پیشرفته ژنتیکی و زیستی به جامعه پزشکی، مراکز علمی، تحقیقاتی و آزمایشگاهی تأسیس گردید. این شرکت پلتفرمی است تا به واسطه آن بتوانیم فعالیت های فناورانه و تجاری را با تیم های فناور و تحقیقاتی، مراکز دانشگاهی، مراکز تحقیقاتی و همچنین شرکت های فعال در حوزه ژنتیک انسانی و حیوانی انجام دهیم.  ما در ژن سازه آمن خواهان آن هستیم تا با مجموعه هایی که در زمینه ارائه خدمات ژنومیکس فعالیت دارند، فعالیت های فناورانه و نوینی را به انجام برسانیم. قابل ذکر می باشد انجام کلیه ی مراحل خدمات و تحقیقات در این مرکز توسط نیروهای متخصص داخلی در محیطی کاملا مطابق با استاندارهای بین المللی انجام می گردد.

مأموریت ژن سازه آمن

 ژن سازه به تسهیل سازی و آماده سازی نسل جدیدی از خدمات حوزه تشخیص و درمان می پردازد که همانند آن در کشور وجود ندارد. بدین منظور می خواهد بستری برای ورود تکنولوژی های جدید در حوزه ژنتیک پزشکی به کشور باشد.

چشم انداز ژن سازه آمن

افزودن ماژول جدید
0%