سنتز ژن

سنتز ژن:

  • کلیه سنتز ها در فضای کلین روم توسط کادر متخصص با دستگاه الیگومیکر کشور دانمارک و مواد اولیه مرغوب انجام می شوند.
  • در شرکت ژن سازه آمن، سنتز ژن با طول کمتر از 1Kb با صحت توالی %100 قابل سفارش می باشد. کنترل کیفیت این توالی ها به روش Sanger انجام می شود.
  • در شرکت ژن سازه آمن، همچنین سنتز ژن با طول بیش از 1Kb با صحت توالی %100 قابل سفارش می باشد. کنترل کیفیت (QC) تمامی ژن های سنتز شده توسط NGS انجام می شود.
  • در صورت نیاز، بهینه‌سازی توالی ژن (gene optimization) نیز به صورت رایگان انجام‌پذیر می‌باشد.
  • توالی سنتز شده به طور رایگان در یک وکتور استاندارد (pUC57 یا pGH) ساب‌کلون می‌گردد. در صورت نیاز امکان ساب‌کلونینگ به درون پلاسمید دلخواه شما نیز می‌باشد که با دربافت هزینه انجام می‌شود.
  • ژن های سنتز شده به صورت لیوفیلیزه و خشک، در وکتور مورد نظر تحویل داه خواهند شد. مقدار تحویلی پلاسمید: ۵-۲ میکروگرم
  • گزارش سنتز همراه ژن اطلاعاتی مانند نتایج تعیین توالی یک طرفه از قطعه سنتز شده؛ نقشه پلاسمید پایه و درخواستی (اختیاری) که حاوی توالی سنتزشده می‌باشند و عکس ژل الکتروفورز از پلاسمید حاوی قطعه که با برش آنزیمی مورد تائید قرارگرفته است به شما ارائه می دهد.

جهت سفارش پرایمر فرم سفارش سنتز بر روی سایت، تکمیل شود. پس از دریافت فرم توسط کارشناس بخش سنتز، پیش فاکتور سنتز پرایمر برای شما ارسال خواهد شد.


افزودن ماژول جدید
0%